Handelsbetingelser

Hermed følger handelsbetingelser for Outdoorsports ApS.

Handelsbetingelser er opdelt i følgende typer

I – Handelsbetingelser for pakkerejser omfattet af Rejsegarantifonden

II – Handelsbetingelser for øvrige kurser

III- Handelsbetingelse for Webshob

I Handelsbetingelser for pakkerejser.


Arrangør af rejserne er Outdoorsports ApS Hover Kirkevej 275, 7100 Vejle, der er medlem af Rejsegarantifonden nr. 2409 og Pakkerejse-Ankenævnet. Outdoorsports er dermed forpligtet til at følge nævnets afgørelser.

Forbehold
Vi tager forbehold for trykfejl og andre åbenlyse fejl. Vi tager ligeledes forbehold for prisændringer forårsaget af kursændringer, skatter og afgifter, samt andre ændringer, som vi er uden indflydelse på.

Rejseforsikring
Den offentlige sygesikring dækker ikke uden for Europa og kun i forbindelse med ferierejser. Det er derfor yderst vigtigt at sikre sig den nødvendige dækning i tilfælde af sygdom og evt. hjemtransport. Det er rejsedeltagerens eget ansvar, at der er tegnet en sådan forsikring.

Depositum/betaling
Ved bestilling opkræves enten det fulde beløb eller et depositum. Hvis der ikke er angivet et depositum betales ligeledes rejsens fulde pris ved bestillingen.

Opkræves kun depositum ved tilmeldingen opkræves slutbetalingen 60 dage før afrejse. Ved bestilling mindre end 60 dage før afrejse betales rejsens fulde pris ved bestillingen.

Rejsedokumenter
Mail med oplysninger om nøjagtigt mødetidspunkt og -sted, hoteladresser og andre praktiske oplysninger samt evt. flybilletter og andre rejsedokumenter udsendes ca. 7 dage før afrejsedatoen. De bør gennemgå det fremsendte materiale og straks gøre opmærksom på eventuelle fejl eller uoverensstemmelser. Særlige aftaler skal fremgå af tilmeldingsbreve eller kvittering for at være bindende for os.

Prisændringer
Er der ved rejsens bestilling sket ændringer i forhold til den i programmet angivne pris, bliver De straks gjort opmærksom på dette. Outdoorsports kan kun forhøje den aftalte pris som følge af ændringer i
1. Transportomkostninger, herunder brændstofpriser.
2. Skatter, afgifter eller gebyrer for visse tjenesteydelser, såsom lufthavns-, landings- eller startafgifter.
3. Valutakurser, som er anvendt ved beregningen af prisen for den pågældende rejse. Prisforhøjelsen vil blive meddelt Dem hurtigst muligt.

Aflysning af rejsen
Får en tur ikke fornøden tilslutning, kan vi aflyse turen eller foreslå tilrettede vilkår. Annullerer vi
turen, meddeler vi Dem dette straks og tilbagebetaler hele det indbetalte beløb incl. evt. hos os tegnede forsikringer.

Afbestillingsbetingelser

Senere end 21                                                                                        Hele rejsens pris betales
dage før afrejse, ved udeblivelse og
for sent fremmøde

Mellem 44 og 22                                                                                    85% af rejsens pris betales
dage før afrejse

Mellem 60 og 45                                                                                    50% af rejsens pris betales
dage før afrejse pris

Tidligere end 60
dage før afrejse                                                                                       15 % af rejsens pris betales

Overdragelse
De har mulighed for at overdrage Deres rejse til en anden person, som opfylder kravene for deltagelse. Ønsker De at gøre dette, skal det omgående meddeles til os. De hæfter sammen med personen, som De overdrager rejsen til, for eventuelle restbeløb. OBS! Visse typer af rejser er belagt med restriktioner, som umuliggør overdragelse f. eks. af flybillet.

Delvis udnyttelse af arrangement
Udebliver De fra de i arrangementet anførte transporter, udflugter eller måltider, eller udnyttes andre af de inkluderede elementer ikke eller kun delvist, kan godtgørelse ikke påregnes.

Særligt  for Ekspeditioner
Tilmelding til ekspeditionsture er bindende og kan ikke annulleres. Overdrages til anden person kan kun ske i de tilfælde hvor evt. myndigheder og ekspeditionsledelse godkender dette. De hæfter sammen med personen, for evt. overdragelsesomkostninger.

Fravær fra hotel
Ved fravær fra hotellet eller selskabet påhviler det gæsterne selv at holde sig løbende orienteret om eventuelle ændringer i afrejsetidspunkter mv.

Deltagerens eget ansvar
Som deltager skal De overholde lovgivning og valutarestriktioner i de lande, som besøges. De skal rette Dem efter gældende regler og anvisninger givet af rejseledere, transportører og andre, som har forbindelse med rejsens gennemførelse. Tilsidesættes disse forpligtelser i væsentlig grad, kan vi udelukke Dem fra fortsat deltagelse, respektivt forhindre, at De påbegynder rejsen. I sådanne tilfælde finder ingen refunderinger sted, og ekstra udgifter påhviler Dem. Optræder der mangler hos vore rejseledere eller leverandører, har De pligt til på stedet at rette henvendelse til vor repræsentant, der vil rette fejlen. Løses problemet ikke, bør De skriftligt indhente en bekræftelse herpå som dokumentation ved en eventuel reklamation.

Vort ansvar
Lider De tab eller skade som følge af fejl eller mangler ved rejsen, begrænses vort ansvar i henhold til internationale konventioner. Vi er helt fritaget for skader, der rammer en deltager, og som er forårsaget af katastrofer, strejker og andre hændelser, som er af force majeureagtig karakter, eller som er forårsaget af deltagerens egen forsømmelighed.

Reklamation
Eventuel reklamation skal være os i hænde senest 30 dage efter rejsens afslutning. Søgsmål mod os skal anlægges ved dansk domstol eller afgøres ved voldgift. Ethvert krav mod os skal reguleres efter dansk ret.

Pakkerejse Ankenævnet
Ved uenighed mellem os og den rejsende vedrørende mangler ved rejsen, kan sagen indbringes for nævnet, såfremt enighed ikke kan opnås i mindelighed. Pakkerejse Ankenævnet · Røjelskær 11, 3. sal ·
2840 Holte · Tlf: 45 46 11 00 ·
E-mail: info@pakkerejseankenaevnet.dk

Priser
Alle priser i vort program er angivet i danske kroner medmindre andet er anført.

Glemte sager
Angående glemte sager under rejserne bedes man rette skriftlig henvendelse til bureauet med nøjagtig beskrivelse af den glemte genstand, hvorefter bureauet foretager en efterlysning. Bureauet er på ingen måde ansvarlig for bortkomne/glemte effekter. Efterlysningen bør altid ske på stedet hvis muligt, eller omgående efter deres hjemkomst. Efter kort opbevaringstid afleveres effekterne til politiets hittegodskontor.

II Handelsbetingelser for øvrige kurser.


Arrangør af kurserne er Outdoorsports ApS Hover Kirkevej 275, 7100 Vejle,

Forbehold
Vi tager forbehold for trykfejl og andre åbenlyse fejl. Vi tager ligeledes forbehold for prisændringer forårsaget af kursændringer, skatter og afgifter, samt andre ændringer, som vi er uden indflydelse på.

Betaling
Ved bestilling betales kursets fulde pris.

.

Deltagerinformation
Mail med oplysninger om nøjagtigt mødetidspunkt og -sted, og andre praktiske oplysninger udsendes ca. 7 dage før startdato. De bør gennemgå det fremsendte materiale og straks gøre opmærksom på eventuelle fejl eller uoverensstemmelser. Særlige aftaler skal fremgå af tilmeldingsbreve eller kvittering for at være bindende for os.

Prisændringer
Er der ved rejsens bestilling sket ændringer i forhold til den i programmet angivne pris, bliver De straks gjort opmærksom på dette. Outdoorsports kan kun forhøje den aftalte pris som følge af ændringer i
1. Transportomkostninger, herunder brændstofpriser.
2. Skatter, afgifter eller gebyrer for visse tjenesteydelser, såsom lufthavns-, landings- eller startafgifter.
3. Valutakurser, som er anvendt ved beregningen af prisen for den pågældende rejse. Prisforhøjelsen vil blive meddelt Dem hurtigst muligt.

Aflysning af kurset
Får en tur ikke fornøden tilslutning, kan vi aflyse turen eller foreslå tilrettede vilkår. Annullerer vi
turen, meddeler vi Dem dette straks og tilbagebetaler hele det indbetalte beløb incl. evt. hos os tegnede forsikringer.

Afbestillingsbetingelser

Senere end 21                                                                                        Hele kursets pris betales
dage før afrejse, ved udeblivelse og
for sent fremmøde

Mellem 44 og 22                                                                                    85% af kursets pris betales
dage før afrejse

Mellem 60 og 45                                                                                    50% af kursets pris betales
dage før afrejse pris

Tidligere end 60
dage før afrejse                                                                                       15 %af kursets pris betales

Overdragelse
De har mulighed for at overdrage Deres rejse til en anden person, som opfylder kravene for deltagelse. Ønsker De at gøre dette, skal det omgående meddeles til os.

Delvis udnyttelse af arrangement
Udebliver De fra de i arrangementet anførte måltider, eller udnyttes andre af de inkluderede elementer ikke eller kun delvist, kan godtgørelse ikke påregnes.

Deltagernes ansvar

De skal rette Dem efter gældende regler og anvisninger givet af instruktører, og andre, som har forbindelse med kursets gennemførelse. Tilsidesættes disse forpligtelser i væsentlig grad, kan vi udelukke Dem fra fortsat deltagelse, respektivt forhindre, at De påbegynder kurset. I sådanne tilfælde finder ingen refunderinger sted, og ekstra udgifter påhviler Dem. Optræder der mangler hos vore instruktører eller leverandører, har De pligt til på stedet at rette henvendelse til vor repræsentant, der vil rette fejlen. Løses problemet ikke, bør De skriftligt indhente en bekræftelse herpå som dokumentation ved en eventuel reklamation.

Vort ansvar
Lider De tab eller skade som følge af fejl eller mangler på kurset, begrænses vort ansvar til at omfatte dette. Vi er helt fritaget for skader, der rammer en deltager, og som er forårsaget af katastrofer, strejker og andre hændelser, som er af force majeureagtig karakter, eller som er forårsaget af deltagerens egen forsømmelighed.

Reklamation
Eventuel reklamation skal være os i hænde senest 30 dage efter kursets afslutning. Søgsmål mod os skal anlægges ved dansk domstol eller afgøres ved voldgift. Ethvert krav mod os skal reguleres efter dansk ret.

Priser
Alle priser i vort program er angivet i danske kroner medmindre andet er anført.

Glemte sager
Angående glemte sager under rejserne bedes man rette skriftlig henvendelse til bureauet med nøjagtig beskrivelse af den glemte genstand, hvorefter bureauet foretager en efterlysning. Bureauet er på ingen måde ansvarlig for bortkomne/glemte effekter. Efterlysningen bør altid ske på stedet hvis muligt, eller omgående efter deres hjemkomst. Efter kort opbevaringstid afleveres effekterne til politiets hittegodskontor.

III Handelsbetingelser for webshop.

Køb hos Outdoorsports.dk webshop (Outdoorsports APS):
Der er ikke indgået en bindende købsaftale med Outdoorsports.dk webshop, før du har modtaget en ordrebekræftelse fra Outdoorsports.dk webshop.

Priser
Alle priser er inkl. 25 % moms og i danske kroner (DKK), hvor intet andet er nævnt.
Der tages forbehold for: Force majeure, leverandørers leveringssvigt, afgiftsændringer, udsolgte varer samt skrivefejl.

Salg generelt
Den angivne pris ved bestillingstidspunktet, er den gældende bestillingspris. Bestillingsprisen ændres ikke, hverken ved prisfald eller stigning.

Levering:
Fragtomkostninger tillægges prisen for forsendelse af den enkelte vare. Fragt er omkostningsfrit ved køb over DKK 1000 og varer sendes med Post Danmark, GLS eller lignende anerkendt fragtfirma. Der leveres kun til danske postadresser og leveringstiden er generelt 1 – 5 dage. Ved længere leveringstid bliver du kontaktet herom.

Afbestillinger:
Ønsker du at afbestille eller annullere en allerede afgivet bestilling, bør dette ske ved at fremsende en e-mail med mærket “Afbestilling” til info@outdoorsports. dk.
Har du modtaget en ordrebekræftelse pr. e-mail, kan denne returneres til afsender med teksten “Afbestilling” indsat i emnefeltet. Afbestilling bør ske inden kl. 14:00 samme dag, som bestillingen er foretaget.

Betaling
Betaling sker ved bestilling af varen online.

Reklamationsret
Der ydes 2 års reklamationsret på produkter købt hos Outdoorsports.dk webshop. Er der indrømmet yderligere reklamationsret eller garanti, vil dette fremgå særskilt af Deres faktura.

Skulle varen mod forventning gå i stykker under reklamationsperioden, kontakt os da altid inden du afsender produktet. Ved visse produkter kan vi måske afhjælpe fejlen uden at skulle have produktet retur.

Skade på produktet, som skyldes brug af produktet hvortil det ikke er bestemt, forkert brug eller groft misbrug eller anden skadevoldende adfærd, er ikke dækket af reklamationsretten.

Reklamation angående fejl og mangler skal meddeles outdoorsports.dk webshop inden rimelig tid efter varens modtagelse. Reklameres der inden 2 måneder efter modtagelse af varen, anses reklamationen altid for at være rettidig.

Det opfordres på det kraftigste til, at afgive erklæring omkring produktets fejl eller mangel i forbindelse med reklamationen, idet undladelse kan betyde en forlængelse af afhjælpningsprocessen grundet fejlsøgning.

En eventuel reklamation skal indsendes til:

Outdoorsports ApS
Hover Kirkevej 275
7100 Vejle
Att.: REKLAMATION WEB-SHOP

Vedlæg altid en kopi af fakturaen, hvorpå der er skrevet en kort beskrivelse af den givne reklamation.

Varer der returneres pr. efterkrav eller som sendes uden porto, nægtes modtagelse af Outdoorsports.dk webshop.

Fortrydelsesret:
Hvis du har købt en vare hos Outdoorsports.dk webshop, har du naturligvis ret til at fortryde.

Ønsker du at fortryde dit køb, skal varen blot returneres senest 14 dage efter modtagelsen og du vil få Deres penge refunderet. Udover 14 dages fuld returret, har du hos Outdoorsports.dk webshop yderligere 14 dages ombytningsret.

Du kan også returnere varer ved at nægte modtagelse af pakken, når den leveres.

Hvis du fortryder et køb og ønsker at returnere varen, skal dette ske ved at returnere denne i samme stand og i samme mængde, som den blev modtaget. Fortrydelsesretten bortfalder, hvis varen er blevet brugt eller måtte have mangler.

Ønsker du at returnere en vare, skal du sende varen til os for egen regning.

OBS! Vær opmærksom på, at varer, der er specielt hjemskaffet, fremstillet eller tilpasset efter dit individuelle behov, ikke tages retur, såfremt udførelsen, fremstillingen eller tilpasningen er påbegyndt.

Ved returnering skal du selv betale returfragten. Husk at vedlægge originalfakturaen, samt at sende varen retur i original emballage.

Alle produkter, der returneres til Outdoorsports.dk webshop, skal være forsvarligt indpakket. Skade som følge af mangelfuld emballering kan medføre, at dine rettigheder bortfalder.

Outdoorsports.dk webshop anbefaler, at varen returneres via Post Danmark eller anden anerkendt fragtfirma, og at varen sendes som pakkepost. På den måde er der mulighed for at spore pakken i transportørs system og enhver tvivl om, hvorvidt varen er blevet udleveret til Outdoorsports.dk webshop, er minimal. Yderligere har du en mulighed for, at kunne efterlyse pakken og/eller kræve erstatning hos transportør, såfremt udlevering ikke har fundet sted.

Når varen modtages gennemgåes den af personalet hos Outdoorsports.dk webshop. Hvis returneringen af varen lever op til betingelserne for, at fortrydelsesretten kan udnyttes, returneres købesummen til det ved varekøbet anvendte betalingskort

Er du i tvivl?
Såfremt der måtte opstå tvivlsspørgsmål, anbefaler Outdoorsports.dk webshop, at du retter henvendelse til info@outdoorsports.dk eller på telefon 42 80 50 50.

Særlige bestemmelser for erhvervsdrivende:
Der gælder de samme salgsbetingelser som for forbrugere, dog med følgende modifikation.

Der er ingen fortrydelsesret for erhvervsdrivende. Ombytning eller reparation medfører ikke, at der løber en ny reklamationsperiode. Outdoorsports.dk webshop forbeholder sig ejendomsretten til varer købt på kredit, indtil den fulde købesum er betalt. Alle omkostninger i forbindelse med håndhævelse af ejendomsforbeholdet påhviler køberen. Der på løber renter fra forfaldsdatoen med 2 % pr. påbegyndt måned.

Personlige oplysninger:
Vi foretager registrering af dine personoplysninger, med det formål at kunne levere de varer du bestiller, samt at kunne rette henvendelse til dig vedrørende ordren. Vi indsamler følgende oplysninger: Navn, adresse, emailadresse og telefonnummer.

Når der indsamles personoplysninger via vores website, sikrer vi, at det altid sker ved afgivelse af dit udtrykkelige samtykke, således at du præcist er informeret om, hvilke oplysninger der indsamles og hvorfor. Du samtykker vores registrering af dine oplysninger ved at godkende handelsbetingelserne inden købet. Der kan ikke gennemføres et køb uden, at du har accepteret handelsbetingelserne.

Kun medarbejdere hos Outdoorsports.dk har adgang til de registrerede oplysninger, som vi anser for fortrolige, og oplysningerne videregives ikke til tredjemand. Der registreres ingen personfølsomme oplysninger.