Praktiske oplysninger

Når du har tilmeldt dig et arrangement i vores booking, sendes der automatisk deltagerinformation til din mail 14 dage før arrangementet. I vores deltagermateriale kan du læse hvordan du bedst muligt forbereder dig til arrangementet, hvad du skal medbringer og hvor og hvornår du skal møde op. Har du behov for at kende disse informationer tidligere, så kan du altid kontakte os på telefon 42805050 eller info@outdoorsports.dk

Skulle vi mod forventning aflyse et arrangement, tilbydes du at have turen til gode eller at få din betaling retur – uden nogen slinger i valsen! I tilfælde af at vi må aflyse et arrangement, gøres det senest 14 dage. Vi forsøger at tilpasse udbud og efterspørgsel så vi meget sjældent skal aflyse arrangementer. Det betyder, at vi fx har en del flere kajakture end kanoture grundet søgningen til disse arrangementer. Vi tilpasser hele tiden udbudet, og tilføjer flere datoer hvis nødvendigt.

I tilfælde af du bliver syg eller der opstår akutte hændelser som fx begravelse, jobmæssige udfordringer eller lignende bedes du kontakte os hurtigst. Vi vil altid forsøge at finde en løsning som både du og vi kan være tilfredse med. I praksis vil vi tilbyde dig en plads på et hold med ledige pladser hvis det er muligt. Opstår der dobbeltudgifter ved fx booking af ekstra hotelværelse for os i den forbindelse, vil det naturligs være dig der skal afholde denne udgift.

Du har selvfølgelig altid mulighed for at afmelde et arrangement og få dine penge retur jf. vores handelsbetingelser.

Sikkerhed & Forsikring

Det er vi! Vores instruktører er alle uddannet med fokus på sikkerhed og har stærke kompetencer i kommunikation og førstehjælp. Der kan indgå elementer eller passager under vores arrangementer, der kan virke utrygge for nogen og her er det vigtigt at du gør opmærksom på dette til instruktøren. I et sådan tilfælde vil der blive fundet en løsning, så du kan kommer trygt videre helt inden for dine egne ønsker. Ligeledes vil vores instruktører afbryde arrangementet, hvis sikkerheden ikke vurderes tilfredsstillende. Dette kan fx være i forbindelse med vejrmæssige udfordringer eller akut sygdom i deltagergruppen.

Vores instruktører har alle bemyndigelse til at træffe de rigtige beslutninger ude på turene uden først at skulle ringe hjem. Det mener vi er den bedste sikkerhed under arrangementerne, og giver den største trykhed for alle.

Ja! Alle vores arrangementer er forsikringsdækkede. Det betyder at skulle et uheld vore ude, og skyldes vores udstyr eller instruktion vil ting og personskade være dækket. Husk at det er en god ide at tjekke om din egen ulykkesforsikring dækker de aktiviteter du tilmelder dig, da uheld kan være selvforskyldt eller hændelige. Har du spørgsmål om forsikringdækning så kontakt os endelig.

Hos Outdoorsports vægter vi sikkerhed som det absolut vigtigste, og er derfor medlem af brancheforeninger og professionelle netværk der hvert år udfører kontrol af vores forsikringforhold og stiller krav til vores instruktørkompetencer.

Vi er medlemmer af følgende organisationer:

– BFTL | Brancheforeningen for Teambuilding og ledertræning
– DHBF | Dansk Havkajak Brancheforening
– FSFI | Foreningen af selvstændige førstehjælpsinstruktører
– ATTA | Adventure Travel Trade Association
– DKF | Dansk Kano- & Kajakforbund
– Dansk Træklatreforeningen

Derudover stiller vi krav til vores instruktører om at have de rette kompetencer og certifikater, samt altid at have et godkendt og opdateret førstehjælpsbevis.